Tato stránka obsahuje opis některých částí spisu týkajícího se sporu na ochranu osobnosti mezi Petrem Uhlem jako žalobcem a Renatou Veseckou jako žalovanou vedeného před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 3/2008. Tato stránka neobsahuje nic jiného, jako například diskusi k tématu apod.


 

  Procesní úkon                 datum pořízení   velikost
[  ] 01. Výzva žalobce žalobkyni          07. 12. 2007     73K 
[  ] 02. Žaloba ve věci samé            06. 01. 2008     90K 
[  ] 03. Vyjádření žalované k žalobě        20. 03. 2008    347K 
[  ] 04. Výzva soudu žalobci k doplnění žaloby   09. 04. 2008    198K 
[  ] 05. Vyjáření žalobce k výzvě soudu       17. 04. 2008     73K 
[  ] 06. Vyjádření žalobce k vyjádření žalovaného  04. 05. 2008     91K 
[  ] 07. Námitka podjatosti žalobce         09. 06. 2008     77K 
[  ] 08. Rozhodnutí soudu 2. stupně o nepodjatosti 20. 08. 2008    554K 
[  ] 09. Vyjádření žalované k žalobě        01. 10. 2008    773K 
[  ] 10. Protokol 16 C 3/2008            14. 10. 2008    125K 
[  ] 11. Rozsudek soudu 1. stupně          14. 10. 2008    1,8M 
[  ] 12. Námitka žalobce proti protokolaci     01. 12. 2008     64K 
[  ] 13. Odvolání žalobce proti rozsudku      08. 12. 2008    148K 
[  ] 14. Rozhodnutí o námitce proti protokolaci   22. 01. 2009    311K 
[  ] 15. Protokol 1 Co 54/2009           23. 06. 2009     32K 
[  ] 16. Rozsudek soudu 2. stupně          23. 06. 2009    1,8M 
[  ] 17. Dovolání žalobce              21. 09. 2009    114K